- Taksering: Verditakst og bolig-salgsrapport

- Sprengningsvurdering: NS 8141,  forundersøkelse i forb med sprengning.

- Lydmåling: NS 8175 og T-1442

- Teknisk tegning - DDS CAD Arkitekt

WWW.TCAS.NO

Tangen Consulting AS

Uavhengig kontroll, våtrom og lufttetthet - har erfaring fra 2013.

- Bygg-juridisk rådgivning. Bistand før og under en rettsak.

- Byggesøknader og ansvarlig søkerfuksjon

- Byggteknisk rådgivning

- Prosjektledelse og oppfølging på byggeplass

- Statikk, styrkeberegning, u-verdiberegning og andre tekniske beregninger

- Utleie av personell innen byggfag