WWW.TCAS.NO

Tangen Consulting AS

- Uavhengig kontroll, våtrom og lufttetthet  - har erfaring fra 2013.

- Bygg-juridisk rådgivning. Bistand før og under en rettsak.

- Byggtekn. rådgivning

- Prosjektledelse og oppfølging på byggeplass

- Statikk, styrkeberegning, u-verdiberegning og andre tekniske beregninger

- Byggesøknader og ansvarlig søkerfuksjon 

- Taksering

- Sprengningsvurdering NS 8141, forundersøkelse i forb med sprengning.

- Akustikk og lydmåling - NS 8175.

- Utleie av personell innen byggfag