WWW.TCAS.NO

Tangen Consulting AS er et privateid firma innen bygg.

Tilbyr ulike rådgivende tjenester, prosjektledelse osv innen byggfag.

Firmaet ble startet i 1992.

 Kontaktinfo:

Adresse

 

Brynsveien 96

 

 

1352 Kolsås

 

 

 

Tlf.

 

+ 47 90141440

 

 

 

Mobil

 

+ 47 90141440

 

 

 

epost

 

Fjernet pga spam - send SMS til +47 90141440

 

 

 

Org nr

 

NO 963 626 525 MVA

Foretaksregisteret