WWW.TCAS.NO

Tangen Consulting AS

Uavhengig kontroll, våtrom og lufttetthet.

- Det stilles det krav om uavhengig kontroll av fuktsikring og lufttetthet i kl 1. i alle byggesaker. Kontrollfunksjonen må derfor gjøres av et annet uavhengig foretak i alle byggesaker.


Uavhengig kontroll er regluert i Plan og bygningsloven kap. 24  og SAK10 kap. 14.

Vi har spisskompetanse på uavhengig kontroll og vi har lang erfaring med riktig utførte kontroller.

Vi følger og holder oss oppdatert på gjeldende byggeforskrifter, lover og standarder.