WWW.TCAS.NO

Tangen Consulting AS

- Uavhengig kontroll, våtrom og lufttetthet  - har erfaring fra 2013.

- Byggelånsoppfølging

- Byggesøknader og ansvarlig søkerfuksjon

- Byggteknisk rådgivning

- Prosjektledelse og oppfølging på byggeplass

- Statikk, styrkeberegning, u-verdiberegning og andre tekniske beregninger

- Taksering: Verditakst og bolig-salgsrapport

- Utendørs støyrapporter: NS 8175

  og T-1442

- Utleie av personell innen byggfag