WWW.TCAS.NO

Tangen Consulting AS

- Medlem i Norsk Takst

- Er for tiden passivt medlem

- Kan aktivere fullt medlemskap ved

  større oppdrag

- Sentral godkjenning